> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၅)

Mar 10, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၅)

သီခ်င္းေဟာင္းေတြ ျပန္နားေထာင္မယ္
႐ုပ္ရွင္ေဟာင္းေတြ ျပန္ၾကည့္မယ္
စာအုပ္ေဟာင္းေတြ ျပန္ဖတ္မယ္
အဲဒီအိပ္မက္ေဟာင္းကိုပဲ
ဒီတစ္ခါ ထပ္မက္တယ္
ေလထဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္မိတယ္

သီဟသူ
၂၈၊ ၀၂၊ ၁၀