> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အထူးအျမန္

Aug 31, 2011

အထူးအျမန္

အိပ္မက္ေတြ
ဒါေတြကို ဒီေန႔ေခတ္လူသားက
အာ႐ံုမက်ေတာ့ဘူး
ထမင္းတစ္လုပ္ကိုသယ္ဖို႔
လက္ငါးေခ်ာင္းကို အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္သံုးဖို႔
အာ႐ံုက်ေနတယ္။ ေဟာၾကည့္
မင္း ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ ဓားနဲ႔ စားၿမိန္စားမွ မတတ္ဘဲ။

ကဗ်ာဆိုတာက
ေခါင္းကို ခဏခဏ ျပဴမထုတ္ရတဲ့
ဘတ္စ္ကားစီး ခရီးသည္ပဲ
ထိုင္ခံုရရင္ေတာင္ ကံေကာင္း
ေခၽြးေတြလည္းထြက္မယ္
ကဗ်ာနဲ႔ အိပ္မက္ ေဆြမ်ဳိးဆက္တာ
ေရွ႕သံုးေလးမွတ္တိုင္မွာ
ဆင္းမယ့္ကိစၥ ေမ့သြားလို႔ျဖစ္မယ္။

လာရင္းကိစၥေျပာပါ
အခ်ိန္ေတြက ျပန္အမ္းဖို႔အေၾကြမရွိဘူး
ဒါနဲ႔ အိပ္မက္ေတြ ျပန္ျပန္အမ္းေနတာ
ေခတ္ေပၚ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ
အတုေတြ အစစ္ေတြထားၿပီး
လက္ေတြ႔ အလုပ္ျဖစ္ေရး အသိဥာဏ္ကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာျခင္း။

မေႏွးေကြးပါနဲ႔
ေမြးရာပါနဲ႔ ေသရာပါအမွတ္အသားေတြ
လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔ခ်င္းကို
ဘယ္လို ကုန္ခမ္းေအာင္ သံုးစြဲရပါသလဲရွင့္
ဒီလိုရွိပါတယ္။ ခင္ဗ်ားမသံုးစြဲခင္မွာပဲ
ရက္လြန္ျခင္း၊ အေငြ႔ပ်ံျခင္းနဲ႔
ဖိတ္က်ယိုစီးျခင္းေတြကို မ်က္ႏွာပူရမွာပါ။

ေရ၀တီ