> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ၅မိနစ္ အၾကာ

Dec 20, 2009

၅မိနစ္ အၾကာ

အရာရာဟာ တိတ္ဆိတ္လို႔သြားခဲ့ၿပီ။
ၿငိမ္သက္ျခင္းမွာ ဂီတသံ/ေရစီးသံဟာ တိုးတိုးညင္းညင္း
ငါးကေလးေတြ
တစ္ေကာင္၊ ႏွစ္ေကာင္၊ သုံးေကာင္...
ဟိုး... ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ
ဗာဂ်ီးနီးယား ဝုဖ္
ဒါဟာ
ခရီးတစ္ခုရဲ႕ အဆုံးသတ္ျဖစ္သလို
ေနာက္ထပ္ခရီးတစ္ခုရဲ႕ အစလည္းျဖစ္ေနတယ္။
ထရမ္းပက္ျမည္သံ ထြက္ေပၚလာေခ်ၿပီ
မိတ္ေဆြ
ေရစီးအတိုင္း နည္းလမ္းတက် ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားၾကပါစို႔...

သီဟသူ
၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉။