> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္

Dec 20, 2009

စေန ေန႔တစ္ဝက္

ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ မိုးရြာေနၿပီ
ခန္းဆီးစတို႔ လႈပ္ခတ္ေနၾက
အိပ္ရာေပၚမွာ ပန္းသီးတစ္လုံး
စာရြက္တစ္ရြက္ကိုဖိထားတယ္။
ေခါင္းအုံးေအာက္မွာေတာ့
ဝတၳဳအစမွာ မေဖာ္ျပခဲ့တဲ့
ခ်က္ေကာ့ဖ္ရဲ႕ ေသနတ္တစ္လက္ရွိေနတယ္။

သီဟသူ
၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉။