> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တစ္ႏွစ္စာ

May 26, 2010

တစ္ႏွစ္စာ

စိတ္ဓာတ္က ဓာတ္ေလွကားလို
တက္လိုက္ ဆင္းလိုက္
တိုက္တစ္လုံးရဲ႕အေပၚဆုံးလႊာမွာ
ပညာလိုလို ရွာတယ္
ေအာက္ဆုံးထပ္မွာ ဘဝကို ေငးသလိုလို
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထိုင္တယ္။
တရားရသလိုလို
သူရဲေဘာေၾကာင္သလိုလို
ေခတ္ကေန ေရွာင္ခြာတယ္
သူရဲေကာင္းလိုလို
လူမိုက္လိုလို
ေခတ္ကို ရင္ဆိုင္တယ္။
စိတ္ဓာတ္ကို စြန္လို
ႀကိဳးေလွ်ာ့လိုက္ ႀကိဳးတင္းလိုက္။
မီးေရာင္ေတြ လင္းထိန္တဲ့ ခန္းမႀကီးအလယ္
တစ္ေယာက္တည္း ရပ္ေနရသလို
ပြဲခင္းက အေမေပ်ာက္ကေလးလို
ေမတၱာတရားရဲ႕အေဝးမွာ
ၿမိဳ႕ႀကီးထဲ အထီးက်န္
ေခတ္ႀကီးထဲ ေယာင္ခ်ာခ်ာ။ ။

ညီမြန္
ပိေတာက္ေျမ ၂၀၀၅