> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တြင္းနက္

Apr 20, 2011

တြင္းနက္

ဒီလိုေခတ္ႀကီးထဲ
လြယ္လြယ္
ျမန္ျမန္ပဲ
က်
ေပ်ာက္ သြား ႏိုင္ပါတယ္။

ပဲ့တင္ထပ္ဖုိ႔ နံရံမ်ားအား
ငါ့ ေအာ္သံ ရွာမေတြ႕ေသးပါ။


သီဟသူ
၂၀-၀၄-၂၀၁၁