> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၁၀)

Apr 23, 2011

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၁၀)

အထူးအဆန္းေတြပဲ ႀကဳံႀကဳံလာေတာ့
ထူးဆန္းတယ္ဆိုတာလည္း မထူးဆန္းေတာ့

ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ မေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြရယ္
ျပန္မလာေတာ့တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားရယ္

မေရးျဖစ္ေသးတဲ့ အေရးအသားေတြရယ္
ဗလာျဖစ္ေနဆဲ အေတြးမ်ားရယ္

နာက်င္မႈကိုမွ သာယာျခင္းေတြရယ္

ဘာေၾကာင့္ စေန ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မလိုတဲ့
ေရာက္ၿမဲ ေရာက္လာဆဲ
စေနေန႔ေတြရယ္

သီဟသူ
၂၃-၀၄-၂၀၁၁