> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မြန်မာ၊ ၂၀၁၃

Dec 31, 2013

မြန်မာ၊ ၂၀၁၃

အကြောင်းအရာက ခမ်းနားကြီးကျယ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ သေးသေးငယ်၊

ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှူမဝခဲ့ပါ
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ အသက် ဝ ဝ ရှူရမယ်
ကျွန်တော်တို့ အသက် ဝ ဝ ရှူနိုင်ပါရစေ။ ။

သီဟသူ
၃၀-၁၂-၂၀၁၃