> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ၂၀၁၃

Dec 31, 2013

၂၀၁၃

သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ
တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။

"အဟောသိကံ" ဆိုတာကလည်း ရှိသေးတယ်။

ဆုတောင်းကောင်းရင်တော့
သားရွှေအိုး ထမ်းလာတာ မြင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂၀၁၄ မှာ အဟောသိကံများ ရွှေအိုးထမ်းလာတာ မြင်ရပါစေသား။ ။

သီဟသူ
၃၁-၁၂-၂၀၁၃