> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အရိပ္

Apr 18, 2010

အရိပ္

တစ္ခ်ိန္လံုး မင္းငါ့ကိုလိုက္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။
ေနမြန္းတည့္ေတာ့လည္း မင္းကိုငါလြမ္းရၿပန္ေရာ။ ။


လူလင္း
၂၀၀၉၊ ဂ်ဴလိုင္ ၂၂