> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: နီယြန္မီး ရဲ့ သားေကာင္မ်ား

Mar 5, 2011

နီယြန္မီး ရဲ့ သားေကာင္မ်ား

ဒီ ႏႈိးစက္ နာရီသံကုိ ပဲ
တစ္ညလံုး ေစာင့္အိပ္ခဲ့ ရတာ။

ႏုိးတာနဲ႔ ေခါင္းေပၚမွာ
နီယြန္မီးၾကီး သာေနတာ။

ေလးဘက္ေလးတန္ ပိတ္ေနတဲ့
မနက္ခင္း ကုိ
ေ၀ ေနတဲ့ မ်က္လံုးေတြနဲ႔
ေလးေနတဲ့ စိတ္ၾကီး ေတြနဲ႔

ငါဟာ ငါနဲ႔ ခၽြတ္စြတ္တူလာတာကုိ

။မတင္မက်။မေက်မနပ္။လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး။တက္တက္ၾကြၾကြ။

ျပီး
လည္ေနတဲ့ စက္ၾကီးထဲ
တစ္ေခါင္းလံုး ေျပး၀င္ထုိးစုိက္လုိ႔

ဂ်ပန္ျပည္ က ၁၇ ႏွစ္သား
စူဆုိက္သမားေလး ကုိ သတိရလုိ႔

အမဲလုိက္ အက ကုိ သတိရလုိ႔

တစ္ခါစားခဲ့ဖူးတဲ့
ေအာင္ေသ ေအာင္သား ကုိ သတိရလုိ႔

အဲ့သတိရမႈ အကုန္လံုး ကုိ
သတိရဖုိ႔ ကုိ သတိမရလုိ႔

နီယြန္မီးေတြေအာက္မွာ
အပန္ေျဖ အနားယူႏုိင္ဖုိ႔

နီယြန္မီးေတြ ထြန္းရင္း

။ကုိယ္၊ စိတ္ ၊ ႏွလံုး သံုးပါးလံုး(လံုး)။

ပင္ပန္းလုိက္ၾကတယ္။ ။


ထြန္းႏြယ္
(၆.၂.၂၀၁၁)