> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၉)

Mar 10, 2011

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၉)

႐ုတ္တရက္
လင္းပြင့္မႈ ရလိုက္သလိုမ်ိဳး....

ငါနဲ႔ ကဗ်ာၾကား ကမာၻျခားေနဆဲပါ...


သီဟသူ
၀၅.၀၃.၁၁