> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သာမန္/ပုံမွန္

May 1, 2011

သာမန္/ပုံမွန္

လက္ေကာက္ဝတ္မွာရွိတဲ့ အမာရြတ္က
မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း သက္ေသ


ၿငီးေငြ႕ျခင္းကို ေပ်ာ္ေမြ႕မိတဲ့ စိတ္နဲ႔
ငါ့ရဲ႕ စေနမ်ား


ဗလာျဖစ္ေနဆဲ စာရြက္မ်ား
ေဖာင္းပြေနဆဲ စကားလုံးမ်ား


လူေတြထဲမွာ လူေတြနဲ႔                    ေဝး


လႈပ္ေလျမဳပ္ေလ ဘာသာစကား


အာရုံစိုက္မႈ ကင္းမဲ့ေနတဲ့ မ်က္လုံးမ်ား။
သီဟသူ
၀၁-၀၅-၂၀၁၁