> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဘဝ ေအာ္ပရာ

Feb 13, 2011

ဘဝ ေအာ္ပရာ

ဇာတ္ကြက္ထဲ ေမ်ာေနၾကရပုံ
တစ္ေယာက္တည္းက
ဘီလူးေခါင္းခြ်တ္ျပီး
မင္းသားဝတ္နဲ႔ထြက္လာမယ္ဆိုတာ
သိရက္နဲ႔ေတာင္ ေမ့ထားၾကရတယ္
ငါတို႔ေတြ


သီဟသူ
၁၃.၂.၂၀၁၁