> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သို႔ ေမေမ (၈)

Feb 13, 2011

သို႔ ေမေမ (၈)

ေမေမေရ
၁၉၉၉ခုႏွစ္
သားနဲ႔ ေမေမၾကည့္ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္
deep blue sea
ငါးမန္းေတြ အရမ္းေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္


ေမေမေရ
လူေတြက ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္


သီဟသူ
၁၃.၂.၂၀၁၁