> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေၾကးမုံျပင္

Feb 19, 2011

ေၾကးမုံျပင္

ငါဟာ ေငြသားစစ္စစ္...
ငါဟာ တိက်တယ္။
ငါ့မွာ ႀကိဳတင္မွတ္ယူခ်က္ေတြ မရွိဘူး။
ငါ ျမင္ျမင္သမွ် ခ်က္ခ်င္းစုတ္ျမိဳခ်လိုက္တယ္။
ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း ျမဴမရွိ၊
သူ႔အတိုင္းပဲ ပကတိ။
ငါ မရက္စက္တတ္ပါဘူး။
ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္႐ုံပါပဲ
နတ္ေဒဝတာေလးရဲ႕ မ်က္လုံး၊ ေလးေထာင့္ကြက္။
မ်ားေသာအားျဖင့္
ငါ့ေရွ႕တူ႐ူက နံရံကို ငါ ကမၼဌာန္းရွဳတယ္။
အဲဒီနံရံဟာ ပန္းႏုေရာင္၊ အစြန္းအကြက္ေတြနဲ႔။
ၾကည့္ဖန္မ်ားလာေတာ့ အဲဒီနံရံဟာ
ငါ့ႏွလုံးသား အစိတ္အပိုင္းလို႔ေတာင္ ငါထင္ေနျပီ။
ဒါေပမဲ့ ျမင္ခ်ည္ကြယ္ခ်ည္နဲ႔။
အဲဒီနံရံနဲ႔ ငါ့ကို
မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အေမွာင္ထုဟာ
ခဏခဏ ခြဲပစ္တယ္
ငါဟာ အခု ေရကန္တစ္ကန္။
ငါ့ေပၚမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ငုံ႔ကိုင္း
သူ႕အစစ္အမွန္ကို ငါ့ေရျပင္ထဲ ေဖြရွာတယ္။
ျပီးေတာ့ ဟိုဘက္ သူလွည့္ပစ္လိုက္တယ္။
လူလိမ္ေတြဘက္၊ ဖေယာင္းတိုင္ေတြဘက္၊
ဒါမွမဟုတ္ လ ဘက္။
သူ႔ေက်ာျပင္ကို ငါျမင္ရတယ္။
ျမင္တဲ့အတိုင္း သစၥာရွိရွိ ျပန္ေပးတယ္။
သူျပန္ေပးတဲ့ဆုကေတာ့ သူ႔မ်က္ရည္ေတြ၊
ျပီးေတာ့ ဂဏွာမျငိမ္တဲ့ သူ႕လက္ေတြ။
ငါဟာ သူ႕အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။
ငါ့ဆီသူ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္။
ငါ့ဆီက သူျပန္ျပန္သြားတတ္တယ္။
မနက္တိုင္း မနက္တိုင္း
အေမွာင္ထုကို အစားထိုးတာ သူ႔မ်က္ႏွာ။
ငါ့ထဲမွာ မိန္းမပ်ိဳေလးတစ္ေယာက္ကို
သူႏွစ္သတ္ပစ္ခဲ့ဖူးတယ္ေလ။

ငါ့ထဲကပဲ
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း
သူဆီတက္တက္ေပၚလာတယ္။
ေၾကာက္ဖြယ္လိလိငါးႀကီးတစ္ေကာင္လို
အိုမင္းေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္။ ။

ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္
၂၃၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၉၆၁

ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ ဘဝ၊ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ ကဗ်ာ
ေဇယ်ာလင္း
၂၀၀၃