> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဇန္နဝါရီတုန္းက မေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒိုင္ယာရီ

Feb 22, 2011

ဇန္နဝါရီတုန္းက မေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒိုင္ယာရီ

(၁.၁.၂၀၁၁ - ၃၁.၁.၂၀၁၁)


မွန္ထဲျပန္ၾကည့္လိုက္တိုင္း ေတြ႕ေတြ႕ေနတာ ဘြန္ဆိုင္းပင္တစ္ပင္။
ေနေရာင္လည္းမရဘူး၊ ေရနဲ႔ေဝးတဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ေတြနဲ႔။

အျမစ္ေတြရွိဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈရွိရတယ္ (ဒါမွ ေလျပင္းဒဏ္ကိုခံႏိုင္မယ္)။
စိုက္တဲ့ေနရာမွာ ႀကီးထြားတယ္။*

ေရာမကိုပဲေရာက္ေရာက္၊ ႏ်ဴးေယာက္ကိုပဲေရာက္ေရာက္
ဘြန္းဆိုင္းဟာ ဘြန္ဆိုင္းပဲ။ ။

သီဟသူ
၂၂.၂.၂၀၁၁

* 3 things I learnt from trees - Yeo Shih Yun