> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မွတ္စု (၂)

Jul 6, 2011

မွတ္စု (၂)

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္-
တျဖည္းျဖည္း ေသဆုံးသြားတဲ့ သစ္ပင္

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း-
မႏိုးတမ္း အိပ္စက္ပါရေစ
ဒီ အိပ္မက္ကမာၻ

က်ရွုံးမႈ-
အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္
ဘုရားသိ၊ တျခားလူသိဖို႕မလိုဘူး


သီဟသူ
၆-၇-၁၁