> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေဟာဒီ လက္တစ္ဖက္

Jul 24, 2011

ေဟာဒီ လက္တစ္ဖက္

ေလာကရဲ႕ သံသရာ
တစ္နံတစ္လ်ား အဆုံးမရွိ၊ အစမရွိ
စပ္ေဆးေရာင္စုံ ခြက္မ်ားအေပၚ၊ လိမ့္လဲက်ခဲ့
"ျမန္ျမန္ လုပ္လိုက္ေလ၊ ေကာင္းေလ ပါ"
"ဟုတ္ကဲ့... ဆရာ၊ ကြ်န္ေတာ္...
မဟာခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ေခတ္ႀကီးကို မီလိုက္ပါတယ္"
တစ္ေယာက္ေယာက္ကေတာ့ သတိေပးသလိုလို
ေလွ်ာက္မလုပ္နဲ႔၊ သူတို႔ေျပာတိုင္း ေလွ်ာက္မလုပ္နဲ႔တဲ့၊
ေၾကာ္ျငာေတြကေတာ့ ေႏြးေထြးလွတယ္၊
ဖ်ားနာေနသူ သူငယ္ခ်င္းေရ
ဒို႔ေတြ ေဝးေနလြန္းလွပါတယ္ကြာ၊
ငါ လာမယ္၊
ငါ လာပါ့မယ္၊
ငါ့ ငုတ္တိုလက္တစ္ဖက္ကိုသာ မင္း ျမင္ပါေစသူငယ္ခ်င္း။ ။

ေမာင္ျပည့္မင္း
Mandalay ICON မဂၢဇင္း