> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေအာ္သံ

Jan 19, 2010

ေအာ္သံ

ျမည္ေနတယ္
ေအာ္သံ
စာမ်က္ႏွာထက္ကေန
ပန္းခ်ီကားထဲကေန
မ်က္ဝန္းထဲကေန
ေအာ္သံ
ျမည္ေနတယ္

ေအာ္သံ
ၾကားေနရတယ္
စာလုံးေတြ/ဘာသာစကားေတြကတဆင့္
အေရာင္/အရိပ္ေတြကတဆင့္
ဆုံလိုက္မိတဲ့ အၾကည့္ေတြကတဆင့္
ၾကားေနရတယ္
အဲဒီ့
ေအာ္ သံ ႀကီး ကို...

သီဟသူ
၃၀ ၊၁၂၊ ၀၉