> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၂)

Jan 19, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၂)

ၿဂိဳဟ္သိမ္ ၿဂိဳဟ္မႊား ၿဂိဳဟ္ပဲ့ကေန အလင္းအထိ
အငမ္းမရ
စုပ္ယူထားခဲ့တဲ့
တြင္းနက္တစ္ခုလို ငါ

အေပၚယံ ၿငိမ္သက္ေနေပမယ့္
အတြင္းမွာ လိႈက္
ဆူပြက္ ေလာင္ကြ်မ္းေနတဲ့
မီးေတာင္တစ္ခုလို ငါ

စုပ္ယူ ေလာင္ကြ်မ္းထားခဲ့သမွ်
ျပန္ အန္ထုတ္လိုက္တဲ့အခါ
ငါ့ ဂစ္တာေလး
ႀကိဳးျပတ္သြားခဲ့ရ...

သီဟသူ
၂၊ ၁၊ ၂၀၁၀