> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စီးကရက္

Oct 5, 2010

စီးကရက္

ေကာ္ဖီမစ္တစ္ခြက္နဲ႔ ခပ္ညံ့ညံ့သၾကားပလာတာ
မနက္စာအျဖစ္ ဒီဆိုင္ေလးမွာ ရႏိုင္ပါတယ္။
ဘာမွ ထပ္ေပါင္းျဖည့္ဖို႔မလိုတဲ့ အသင့္ေနထိုင္မႈဘ၀တစ္ခုနဲ႔
ခပ္ညံ့ညံ့ကံတရားကိုေတာ့ တစ္သက္စာအျဖစ္ ဒီရွင္သန္မႈမွာ ရႏိုင္ပါတယ္။
ေက်းဇူးျပဳ၍
သံေယာဇဥ္တန္ဖိုးထားမႈကို ဒီဘက္ကမ္းလိုက္စမ္းပါဦး
ကၽြန္ေတာ့္ခံစားမႈကို မီးညႇိရိႈက္ဖြာဖို႔အတြက္ ...

ေရ၀တီ
ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၀