> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကာတြန္း

Oct 8, 2010

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကာတြန္း

အိပ္မက္ေဟာင္း ပံုၾကမ္းတစ္ခုကို ခ်ခ်ၿပီး
အၿမဲထူးဆန္းအံ့ၾသဟန္နဲ႔အၾကည့္
ပါးစပ္ကေလး ဟလို႔
စီးကရက္ကေလး ခဲလို႔
ၾကယ္ေတြလေတြ ျမင္လို႔
သူတပါးရဲ႕ မလံုၿခံဳမႈကိုၾကည့္လို႔
ကိုယ့္အတၱရဲ႕ အကာအကြယ္ရေနမႈတစ္ခုကို
ေက်နပ္စိတ္အခံ…
လက္ေတြ႔ပတ္၀န္းက်င္ႀကီးက ကင္းလြတ္
ျမည္သံစြဲနဲ႔ အာေမဋိတ္ေတြ လႊမ္းမိုးလာ
အၿပီးတိုင္ စြန္႔ခြာရမႈမ်ား
ဘယ္တုန္းကမွ မငိုခဲ့ဘူး။

ေရ၀တီ