> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အေဖ့ရဲ႕ ေနၾကာခင္း

Oct 14, 2010

အေဖ့ရဲ႕ ေနၾကာခင္း

မ်က္ႏွာမူရာ ေနထြက္ရာ
မ်က္ႏွာမူရာ ေန၀င္ရာ
မ်က္ႏွာမူရာ ေနရွိရာ
ေန႔ ရွိသေရြ႕ ေနကိုၾကည့္
ေနျခည္ကိုနမ္း
ေနမွာ မႏြမ္း
အေဖ့ရဲ႕ ေနၾကာခင္းက
ေနၾကာပန္းပြင့္ေတြ
၀ါ..
လင္း..
လြင့္..
ယိမ္း..
ေနသိမ္းတဲ့ အထိ။ ။

ေစာမိုး