> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တစ္ေထာင့္ကိုးရာကိုးဆယ့္ စေန

Oct 9, 2010

တစ္ေထာင့္ကိုးရာကိုးဆယ့္ စေန

စေနျဂိဳဟ္သက္
အ၀င္ခတ္
အထြက္ခတ္သတဲ့
မယံုလွေပမယ့္
မိသားစုအလယ္ တည့္တည့္မ်ားက်ခဲ့သလား
လြင့္သြားရတာ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာ။ ။

ေစာမိုး