> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: က်ီးကန္းအတု

Oct 19, 2010

က်ီးကန္းအတု

ေရြ႔လ်ားႏိုင္တဲ့ သစ္ပင္အတုေတြရွိတယ္ဆိုတာ
၀တၱရားေတြကို ေမ့ေလ်ာ့တတ္တဲ့ အေကာင္ေတြနဲ႔
တိရစာၦန္႐ံုအတု ရွိတယ္ဆိုတာ
သရသံနဲ႔ ဗ်ည္းသံေပါင္းစပ္တတ္ရံုနဲ႔
အသံထြက္လို႔မရတဲ့ ဘာသာစကား ရွိတယ္ဆိုတာ
ေနာက္ဆံုးပိတ္က်ေတာ့ မေသခ်ာျခင္းေတြပဲ ရွိတယ္ဆိုတာ
စပ္ျဖဲၿဖဲအၿပံဳးေတြနဲ႔ မိုက္ကန္းကန္း အၾကည့္ေတြဟာ
အခ်စ္မွာ မူးယစ္ေမ့ေျမာေနတတ္သူတစ္ဦးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုတာ
ကြန္ပ်ဴတာ၀င္းဒိုးတက္သံေတြက ဘ၀အစအလယ္အဆံုးကို
ဆံုးျဖတ္တတ္တယ္ဆိုတာ

ခင္ဗ်ားမယံုတာေတြက အမ်ားသား။

ေကာက္ခ်က္မခ်လိုေပမယ့္
က်ဳပ္ေသာ္လည္းေကာင္း
ခင္ဗ်ားေသာ္လည္းေကာင္း
က်ီးကန္းအတုတစ္ေကာင္ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားယံုႏိုင္မွာလား။

ေရ၀တီ

၃၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၀