> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေလျပင္းေတြက်ေနခ်ိန္

Nov 7, 2010

ေလျပင္းေတြက်ေနခ်ိန္

အခုလို ေလျပင္းေတြက်ေနခ်ိန္
အခုလို ေလျပင္းေတြထဲ ဓာတုအဆိပ္ေငြ့ေတြ ထုတ္လႊင့္ေနခ်ိန္
ငါ့အသံေတြ မင္းဆီကို ေပးပို့ခ်င္ပါရဲ့။

အေျကာင္းေျကာင္းနဲ့ စံပယ္ပန္းကုံးကေလးေတြ
ကတၱီပါေသတၱာထဲ ေသာ့ခတ္သိမ္းဆည္းကာ ထားခဲ့တယ္
ငါတို့ဟာ ခ်စ္လို့ ေဝးကြာေနၾကရတာပါကြာ။

မင္းထက္ေမာင္
၅၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၆။
ကဗ်ာေျပာင္းျပန္/၂၀၀၆