> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: က်ားကြက္သစ္၊ အဝိုင္းထိပ္၊ လွည္းတန္းမွသည္ ေမွးမွိန္သြားေသာ အတိတ္ ခဲျခစ္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Nov 25, 2010

က်ားကြက္သစ္၊ အဝိုင္းထိပ္၊ လွည္းတန္းမွသည္ ေမွးမွိန္သြားေသာ အတိတ္ ခဲျခစ္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

သတိရျခင္း

ေလထဲက အမႈန္ေတြကို ဖမ္းဆုပ္လို႔ ရႏိုင္ပါမလား
က်ားကြက္သစ္ဟာ အသက္ဝင္ျမဲ၊ အသက္ဝင္ေနဆဲ
က်စိမ့္ဟာ က်စိမ့္အရသာ အျမဲေပၚဖို႔
ႏွႈတ္မွ တဖြဖြ ရြတ္တယ္
“မင္းမရွိလည္း ျဖစ္တယ္”
“မင္းမရွိလည္း ျဖစ္တယ္... ငါ့ရဲ႕ မရွိမျဖစ္ မိုး”
သတိရျခင္း -၂

ျမင္ကြင္းဟာ မ႐ိုးႏိုင္ဘူး
လွည္းတန္း - လူအုပ္ နဲ႔ ဘတ္စ္ကားမ်ား
သတိရျခင္း -၃

ညေနဆို အဝိုင္းထိပ္မွာ ရွိမယ္
ညေနဆို အဝိုင္းထိပ္က ထိုင္ေနက်ဆိုင္မွာ ရွိမယ္
ညေနဆို ထိုင္ေနက် အဝိုင္းထိပ္ကဆိုင္ ရွိေသးရဲ႕လား

သတိရျခင္း -၄

ခဲျခစ္ေကာက္ေၾကာင္းလုိ
ေရးဆြဲခဲ့
ဒိုင္ယာရီေန႔ရက္မ်ား
အခ်ိန္နဲ႔အတူ
ခဲသားတို႔ ေမွးမွိန္သြားၾက
အတိတ္တို႔ ေမွးမွိန္သြားၾက
ခ်စ္ျခင္းတို႔ ေအးစက္သြားၾက
ခဲျခစ္ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

သီဟသူ
၂၅-ႏိုဝင္ဘာ-၂၀၁၀