> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တစ္ေယာက္တည္း ထိုင္ေနျခင္း

Dec 17, 2010

တစ္ေယာက္တည္း ထိုင္ေနျခင္း

ရိုးရွင္းစြာ ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ အရာ၀တၳဳမ်ား
မွတ္မွတ္မိမိ မမွတ္မိေတာ့တဲ့ ေကာင္မေလး
လက္ဖက္ရည္ေတြ ေအးကုန္ျပန္ၿပီ။

ေရ၀တီ
၁၂၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၀