> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကၽြႏု္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္၂၀၁၀ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

Dec 18, 2010

ကၽြႏု္ပ္၏ကိုယ္ပိုင္၂၀၁၀ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း

အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္။ လက္မတင္ကေလး လြတ္သြားတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ ဒုကၡေရာင္စံုမ်ားစာရင္း။ အႏုပညာအသစ္၊ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းနည္းအသစ္၊ ထပ္တိုးအခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ တိမ္တိုက္သစ္မ်ား■ ပိန္းပိန္းပိတ္အေမွာင္ထုၾကား လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္ အလင္းတစ္စ လက္ကနဲ ျမင္လိုက္ရသည္■ ဖေလာ္ရီဒါဖက္မွာ ၇လပိုင္းေလာက္တုန္းက ေရဆင္းကူးသူတစ္ေယာက္ကေတာ့ ခုထိျပန္တက္မလာေတာ့ပါ (Sailing across the Atlantic ocean is my dream ဟု သူဆိုခဲ့သည္။) သို႔ရာတြင္ ဆံုးရွံဴး / ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီးသားဟု ေတြးထားခဲ့ေသာ အတိတ္မွ ႏွစ္လိုဖြယ္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုသံမ်ားသည္ ေမာ္နီတာလံုးဆိုင္ရာ ဖဘႏွင့္ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚကတစ္ဆင့္ ၀မ္းပန္းတသာ တိုးထြက္လာၾကကာ အျပင္မွာပါ တကယ္ၿပံဳးေပ်ာ္ေစမိေတာ့သည္■

အျခားေသာ မွတ္သားဖြယ္ အျခင္းအရာ တစ္ခုမွာ အမိုးခံုးခ်င္းဆက္ေနေသာ ရင္ခြင္ရပ္၀န္းထဲသို႔ ကုလားအုတ္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္လို ၀င္ေရာက္လာေသာ (ခ်စ္ျခင္း)ေမတၱာတရား ျဖစ္သည္။ ဆံပင္
-ေရာင္ဆိုးထားေသာ ေမတၱာတရား စတင္၀င္ေရာက္လာေသာအခါ ခန္းလံုးျပည့္ ရွိႏွင့္ေနၿပီးသားျဖစ္ၾကသည့္ ဒုကၡ၊ ဒဏ္ရာ၊ ေသာကပရိေ၀ဒမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေ၀ဒနာရပ္ဆုိင္ရာ အမာရြတ္မ်ားအာလံုး မတ္မတ္ရပ္၍ ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္သခဲ့ၾကေလသည္■

“မဂၤလာပါ”