> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကိုယ္ပိုင္ အေရာအေႏွာ

Sep 20, 2010

ကိုယ္ပိုင္ အေရာအေႏွာ

ဒီတစ္ခု သေဘာက်သလိုလိုရွိ
ေကာက္ထည့္
ဟိုတစ္ခု
မဆိုးဘူးဆိုၿပီး ေရြးလိုက္
ပုဂံေခတ္နဲ႔ ပန္႔ခ္လည္း ေရာပါေစ
သူမ်ားႏွာေခါင္းနဲ႔ အသက္႐ႈတဲ့
အခါလည္း ရွိပါေစ
အစိမ္းေရာင္ ယာခင္းမ်ား
အလုပ္စားပြဲေပၚက ပရင့္ထုတ္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ကမာၻႀကီးကိုလည္း ေခၽြတာမေနႏိုင္ေတာ့ဘူး
သားေရေခါင္းစည္းႀကိဳးတစ္ကြင္း
ဘာသာေရးက်မ္းစာအုပ္မ်ား
ပိုႏိုဂရပ္ဖီ အေရးအသားတခ်ဳိ႕
ၿပီးေတာ့ ေသြးသားတစ္ခုလည္း ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိရဲ႕
အၿပံဳးေတြကို ကြယ္မထားနဲ႔
တံဆိပ္ေတြကပ္ေနတာ ရပ္ေတာ့
ဒါေတြအားလံုးက
ပတ္၀န္းက်င္ေပၚမွာ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္တစ္လံုးနဲ႔
စုေပါင္းထိုးထည့္ ေငြရွင္းရမယ့္
ပုဂၢလိကဆန္ျခင္းမ်ား။

ေရ၀တီ