> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ငါတို႔သီခ်င္း

Sep 26, 2010

ငါတို႔သီခ်င္း

ငါတို႔ ယံုၾကည္မႈ႐ွိခဲ့သျဖင့္
ငါတို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအခ်ဳိ႕အ၀က္ စြန္႔လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ၊
ငါတို႔ အခဲအယဥ္းေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကရင္း
ငါတို႔ ပိုမိုသန္မာလာၾက၊
ငါတို႔မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အမွန္တရာကိုျမတ္ႏိုးမႈ ရွိေနသမွ်
ငါတို႔ ေလာကဓမၼကို ရင္ဆိုင္အန္တုခဲ့ၾက၊
အာဏာကိုင္စြဲသူမ်ား တိုင္းတာႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ
အာဏာစက္မ်ားကို အာဏာမဲ့မ်ားထံမွာ ေတြ႔ရ၊
သစၥာမွ ႏိုးထေပါက္ဖြားလာေသာ
အာဏာစက္ကို ငါတို႔ျမတ္ႏိုးခဲ့ၾက၊
ေတာက္ပေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ျမစ္တစ္စင္းက
ငါတို႔ ပခံုးသားမ်ားထက္မွာ စီးဆင္းသြား၊
တစ္သြင္သြင္းစီးဆင္းေနေသာ မီးလ်ံက
ငါတို႔ ႏွလံုးသားေတြထဲမွာ တိုးပြား၊
နဂိုအတိုင္း လံုး၀မထား
ငါတို႔ကား သူေတာင္စင္မ်ား မဟုတ္ၾက။
သို႔တိုင္ ငါတို႔ကား သူယုတ္မာမ်ားလည္း မဟုတ္ၾက။
ဇာတိမီးလ်ံမ်ားႏွင့္ မရဏမီးလ်ံမ်ားၾကား
ရုန္းကန္ေနၾကျခင္းသည္ပင္ ငါတို႔ဘ၀၏ အၿမိဳက္ရသာ။

ေရ၀တီ
(ၾသဂုတ္ ၂၀၀၈)