> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ႀကိဳးတြဲေလာင္းနဲ႔လူ

Apr 3, 2009

ႀကိဳးတြဲေလာင္းနဲ႔လူ

ငါ့ဆံပင္ရဲ႕ အျမစ္ေတြကေန
နတ္ဘုရားတစ္ပါးပါးဟာ
ငါ့ကို ဆြဲမလိုက္တယ္။
သူ႔ရဲ႕ အျပာေရာင္လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားထဲမွာ
ငါဟာ သဲကႏာၱရထဲက ပုေရာဟိတ္ဆရာလို
တရွဲရွဲက်က္သြားတယ္။

အျမင္အာ႐ုံထဲကေန ညေတြဟာ
ပုတ္သင္ညိဳမ်က္ခြံလို ပိတ္သြားၾကတယ္၊
အရိပ္မဲ့ မ်က္လုံးအိမ္ထဲမွာ
ေျပာင္သလင္းခါ ျဖဴေဖြးေန႔ေတြကမာၻ။

ဠင္းတဆန္ဆန္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕မႈက
ေဟာဒီအပင္မွာ
ငါ့ကို ခ်ိတ္တြယ္ထားခဲ့တယ္။
အကယ္၍
သူသာ ငါ့ေနရာမွာဆိုရင္
သူလည္း ငါ့လိုလုပ္မွာပါပဲ။

၂၇၊ ဇြန္၊ ၁၉၆၀
Sylvia Plath (1932-1963) ေရး The Hanging Man ကို ေဇယ်ာလင္းျမန္မာျပန္သည္။