> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ႏွင္းဆီပြင့္

Apr 10, 2009

ႏွင္းဆီပြင့္

လယ္ေတာက ျပန္
ပန္ခ်င္တယ္ ခေရဖူးဆိုလို႔
ေမာင္ ခူးကာေပး။

မနက္တုန္းဆီက
ေၾကာ့ဆုံးကို ေမာင္ျမင္ေတာ့
သူ႕ဆံပင္ ႏွင္းဆီပြင့္ေတြႏွင့္
ဂုဏ္တင့္တယ္ေလး။ ။

မင္းသုဝဏ္
၃၁၊၁၂၊၃၂