> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ရန္သူမဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား

Apr 8, 2009

ရန္သူမဲ့ေသာ ေန႔ရက္မ်ား

မနက္ မ်က္ႏွာသစ္ဖို႔ျပင္တိုင္း
သြားတိုက္သံေပၚမွာ လြဲေခ်ာ္မႈကို ေတြ႕ရ
ေမႊးနံေတြနဲ႔ ေၾကကြဲ
ရာသီဥတုက ေျချပတ္လက္ျပတ္အေနအထား
အရက္ဆုိင္မွာေတာင္ လူပါးသတဲ့
"ႏြား" ေဆးလိပ္တစ္လိပ္နဲ႕ ခုခံထားရင္
ခံသာမယ္ ထင္တယ္။

ေသြ႕ေျခာက္ေျခာက္ သစ္ရိပ္စိမ္း...တဲ့
ဒါဟာ ပ်က္ေခ်ာ္မႈတစ္ခုပါ
မြတ္မြတ္သိပ္သိပ္ ျငင္းဆန္ရဲ႕
ေျမာက္ျမားစြာ လမ္းေခ်ာ္ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။

တနဂၤေႏြမ်ား
အဖန္တလဲလဲ တနဂၤေႏြမ်ား
နာတာရွည္ တနဂၤေႏြမ်ား
ေစးႏွဲသူသာ အစီအနင္းမ်ား
ညည္းညဴသံမ်ား
ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ၾကပါေစ။

ဒီလိုနဲ႕
ကြ်န္းကို လြမ္းခဲ့
ကာလေရၾကည္တစ္စက္မွာ
အသက္႐ႈသံေတြ အေငြ႕ပ်ံ
အသက္ခြက္ထဲ ဘဝကို ေရခံၾကည့္ေသာအခါ
အသက္ရွင္ခြင့္က လြဲၿပီး
အားလုံး ဖိတ္စင္ကြဲရွခဲ့ေပၿပီ။

ညီမေလး မမျမင့္ေရ
* တို႔ႏွလုံးသားေတြနဲ႕သာ ထုဆစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့ကြယ္
(တို႔ႏွလုံးသားေတြနဲ႔သာ တို႔ေခတ္ကို ထုဆစ္ခဲ့ၾကတာေပါ့ကြယ္)
ေသခ်ာလြန္းတာက
မၿမဲတဲ့ အနိစၥတရားက ၿမဲလြန္း
တို႔ေတြ ႐ႈံးလြန္းလွတယ္ကြယ္။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္