> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပုံေျပာသူ ၁၃

Apr 1, 2009

ပုံေျပာသူ ၁၃

ပ်ဥ္းမပြင့္ၿပီ သခြပ္ပြင့္ၿပီ
ကသစ္ပြင့္ၿပီ ပိေတာက္ပြင့္ၿပီ
သႀကၤန္လာၿပီ ဒိုးသံလာၿပီ
မိုး႐ြာေတာ့မယ္ သူငယ္ခ်င္းတို႔။ ။

ေအာင္ခ်ိမ့္
ပုံေျပာသူ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၃၁။