> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေႏြဦးသစ္သီးမ်ား

Apr 10, 2009

ေႏြဦးသစ္သီးမ်ား

ငါ့သီခ်င္းေလးနဲ႔သာ
ငါ့ေလွကေလး ငါေလွာ္ခဲ့
ငါ့အသက္ေလး
ငါထြန္ယက္ခဲ့
ငါ့ဥစၥာထုပ္ကေလး ဘယ္မလဲ
ငါေရာက္ခဲ့
ရမွေရာက္တယ္ ငါသိခဲ့
ငါ့ဥစၥာထုပ္ကေလးရွိပါရဲ႕
ဘယ္မလဲ
ငါရခဲ့
ေရာက္မွရတယ္ငါသိခဲ့
ငါရခဲ့
အဲဒါအ႐ႈံးလား
အ႐ႈံကို ခံယူတယ္
ဒါဟာ
ငါ့မီးလွ်ံ
ငါခုန္ဆင္း
ငါ့ယာခင္းေတြပူလွသည္
ဒါဟာ
ငါ့မီးလွ်ံ
ငါခုန္ဆင္း
အဆုံးေတြ ဆင့္ဆင့္ရလြန္းခဲ့
ငါ့ယာခင္းေတြ ပူလွခ်ည့္
ငါထြန္ယက္ခဲ့
ရလဲရတယ္
ေရာက္လဲေရာက္တယ္
ေပါက္ပြင့္နီရဲ
ဒိုင္းကနဲေပါ့
ေႏြကို ရဲရဲဖြင့္လိုက္ၿပီ
ဒါဟာ ငါ့မီးလွ်ံ
ဒါဟာ ငါ့ဥစၥာထုပ္
ဒါဟာ ငါ့ယာခင္း
ငါ့ေႏြျပတင္းမွာ ေရႊရည္ေရႊအဆင္းေတြ
လင္းေတာ့မယ္။ ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္