> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၇)

Aug 7, 2010

စေန ေန႔တစ္ဝက္ (၇)

ၿပဳံးျပေနတာလား
မခ်ိသြားၿဖဲျပတာလား
ငါကပဲ အဆိုးျမင္တတ္တာလား
ဒီေန႔က်မွ ေနေရာင္ကလည္း စူးရွလြန္းတယ္။

သီဟသူ
၀၇၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀