> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သို႔ ေမေမ (၇)

Aug 9, 2010

သို႔ ေမေမ (၇)

ေမေမေရ
ေရမကူးတတ္လို႔လားမသိဘူး
ကိုယ္ေဖာ့ထားရတာလဲ
ပင္ပန္းလြန္းလွတယ္။

သီဟသူ
၀၈၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀။