> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သူငယ္ခ်င္းမ်ား.. သို႔..

Aug 28, 2010

သူငယ္ခ်င္းမ်ား.. သို႔..

တုိ႔တစ္ေတြဟာ
ကုိယ္တုိက္ပြဲနဲ႔ကုိယ္
ရဲေဘာ္ေတြ

တုိ႔တစ္ေတြဟာ
ကုိယ့္စစ္မ်က္ႏွာကုိယ္
မဟာမိတ္ေတြ

တုိ႔တစ္ေတြဟာ
လူစံုတယ္ ေနရာစံုတယ္
သ႑ာန္စံုတယ္
`ပုိက္ဆံေတာ့ ငါလည္းျပတ္ေနတယ္
ထမင္းခ်ိဳင့္ တစ္၀က္စားသြားကြာ´
ဆုိတဲ့ေကာင္ပါတယ္
သူငယ္ခ်င္းအတြက္ဆုိ
ေရခဲကေန မီးေတာက္
ျဖစ္ေပးမယ့္ေကာင္ပါတယ္
ထုိးျပီးမွ သနားလုိ႔ဆုိျပီး
မ်က္ရည္၀ဲလို႔
အသည္းႏုတဲ့ေကာင္ပါတယ္
မူးရင္
သူငယ္ခ်င္းေတြတျပီး
ငုိတဲ့လူပါတယ္
မ်ိဳးစံု မ်ိဳးစံု မ်ိဳးစံု
မ်ိဳးစံုတယ္။

ဒါေတြဟာ
မဆြဲထားေပမယ့္လည္း
ျမဲသြားေတာ့မယ့္ ပံုရိပ္ေတြ။

ခြဲသြားေပမယ့္လည္း
ကြဲမသြားေတာ့မယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ။ ။

ထြန္းႏြယ္
(ေခတၱ-ေမာ္လျမိဳင္)
godequaltox.blogspot.com