> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လူစြမ္းေကာင္း ကဗ်ာ (၂)

Aug 10, 2010

လူစြမ္းေကာင္း ကဗ်ာ (၂)

စူပါမင္း မၾကည့္ခ်င္ဘူး
စပိုက္ဒါမင္း မၾကည့္ခ်င္ဘူး
ဒီလုံး မဖတ္ခ်င္ဘူး
ေမာင္တီထြင္ မဖတ္ခ်င္ဘူး
သူ႐ို႕ကယ္မွ ရမယ့္ ကမာၻမဟုတ္ဘူး
ေျပာေျပာဆိုဆို Neo ေရာက္လာ
သူကယ္မွပဲ
The Matrix
သုံးကားနဲ႔ ဇာတ္သိမ္းေတာ့တယ္။

သီဟသူ
၀၉၊ ၀၈၊ ၂၀၁၀။