> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တကယ္အိပ္ခ်င္ေနၿပီ

Jul 1, 2009

တကယ္အိပ္ခ်င္ေနၿပီ

ငါတကယ္အိပ္ခ်င္ေနၿပီ။
ငါတကယ္အိပ္ခ်င္ေနၿပီကြာဆိုတဲ့ စကားစုကို အားမနာတမ္း
ေရွာေရွာရွဴရွဴ၀င္ေအာင္ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ
အဲဒါခက္တယ္။ ဒီမွာအဲဒါ သိပ္ခက္တယ္
ငါတကယ္အိပ္ခ်င္ေနၿပီကြာဆိုတဲ့စကားစုအေပၚ
မင္းတစ္မ်ိဳးတမည္ခံစားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဦးေတာ့မယ္
ငါသိတာေပါ့။ က်ီးက်ီးခ်င္းသိသလိုငါသိတာေပါ့
တကယ္က ဘယ္လိုပစ္ခြာဖယ္က်ဥ္မႈမ်ိဳးမွမပါဘဲ
႐ိုး႐ိုးေျပာတာ။ တကယ္မ်က္ခြံေတြေလးက်လာလို႔
တကယ္အနားယူဖို႔ လိုလာလို႔ ငါ့ေဘာ္ဒီအတြင္းထဲက
ေခါင္းေလာင္းသံေတြ ငါျပန္ဆိုလိုက္တာပါ
ငါတကယ္အိပ္ခ်င္ေနၿပီကြာ

၂၀၀၆
လူဆန္း
ေရးသူ လူဆန္း
၂၀၀၈၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။