> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သူလို(လို) ကိုယ္လို(လို)

Jul 1, 2009

သူလို(လို) ကိုယ္လို(လို)

သီးခ်ိန္တန္သီးဆိုတဲ့ ခ်ိန္သီးကို
ကိုယ့္လက္နဲ႔ကုိယ္ေရႊ႕ ကိုယ္ဝန္တစ္လေက်ာ္ပြင့္ၿပီးမွ
ခ်ိန္ထားတဲ့အခ်ိန္နဲ႔တန္လိုက္ၾကရသလို
အိမ္ေထာင္ကို လက္ေတြ႕မွာ မိန္းမထဘီနားဦးစီးရသလား
ဘယ္သမိုင္းကေပးမွန္းမသိ တာဝန္ကိုလႊဲေျပာင္းယူထားသလား
ဘဝဆိုတဲ့တိုက္ပြဲမွာ ရန္သူဘယ္သူမွန္းသိရဲ႕လား
ကိုယ့္႐ုပ္ကိုယ္မွန္ထဲ ျပန္မၾကည့္
မူးယစ္ေသာက္စားရျခင္းအေၾကာင္း ေခါင္းစဥ္ရွာ အလြယ္ကေလးရွိ
ျပစ္မႈႀကီးငယ္ က်ဴးလြန္ၿပီးရင္
ေလွ်ာက္လဲေခ်ပစရာ က်မ္းတစ္ပုံတစ္ပင္
ကိုယ္ထင္ရာ ကုတင္ေရႊနန္းျဖစ္ေၾကာင္း
အျပည့္အဝေထာက္ခံထားတဲ့ အလိမၼာစာမွာရွိၿပီးသား
စပီကင္သင္တယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာကြ်မ္းတယ္
အျပင္ထြက္မယ္ ေငြပို႔မယ္
.…မယ္၊….မယ္၊….မယ္
ေနာက္ေတာ့ ခလုတ္ထိမယ္ဆူးၿငိမယ္
ၿပီးရင္ မိဘေမတၱာကို အထူးသိတတ္လာမယ္
ဇာတိခ်က္ေၾကြပဲ ေအးခ်မ္းပါတယ္
မိ႐ိုးဖလာလုပ္ငန္းသာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္
အဲ ဒါေပမယ့္ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္
ႏြားပ်ိဳသန္လွ ႏြားအိုေပါင္က်ိဳးပဲ
ေယာက္်ားတို႔လုံ႔လ ေသခါမွေလွ်ာ့ပဲ
ေလာေလာဆယ္
ေလေနတယ္ နားထားတယ္ ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္
ေအးေဆးမွ ျပန္ေရြ႕မယ္။

ေမာင္ယုပိုင္
တီဗီဖန္သားျပင္ႀကီးဖြင့္လ်က္
၂၀၀၉၊ ဇြန္၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။