> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သံနဲ႔လုပ္ထားလ်က္ ေဝက်လာေသာ ဂဃဏန

Jul 1, 2009

သံနဲ႔လုပ္ထားလ်က္ ေဝက်လာေသာ ဂဃဏန

ဆူဆိုဒ္လုပ္ေနတာမဟုတ္။ မဟုတ္။ လုံးဝမဟုတ္
လုံးဝ (လုံးလုံးဝဝ) မဟုတ္။
အရက္ေသာက္ေနတာပါ။ အရက္ေသာက္ ေနတာ
အရက္ကိုေသာက္ေနတာ။ အရက္ကို ဒီလို
ေသာက္ေနတာ ဒီလို
ရင္ဘတ္ျမည္ဟီး စည္ၾကီးတီး ဒီလို
တရစ္ၿပီးေတာ့
တရစ္စိန္တရစ္ ျမတစ္ရစ္ သိၾကားတရစ္
နတ္တရစ္ ရဟန္းတရစ္
လူျပည္သူအမ်ားတရစ္ ေဗာဓိေညာင္တစ္ရစ္
လက္စ္ဇပ္ကားတရစ္
႐ုပ္လုံးေပၚ။ ခရစ္စတယ္ေဘာစခ ရင္ထဲမွာ ေပၚ
ေဖာ- အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေသြးထြက္ျခင္း
ေဖာေဖာ- ေျခဖဝါးမို႔မို႔ေမာက္ေမာက္
ပင့္ကူလက္တံေတြလႈပ္ခတ္
‘ေရွာ’ ဘိုင့္ဘိုင္။ ႏွစ္ရက္သုံးရက္ေလာက္က်န္ရစ္သူေတြ
တစ္ပတ္ တစ္လ လြမ္းဖို႔ေမာပန္းသြားၿပီ။
(မည္သူတစ္စုံတစ္ေယာက္မွ အထိအခုိက္မရွိ
မတ္သေနာအျပည့္တင္ေဆာင္လာေသာ ဟူးမင္းန္ဗိုက္ဗုံးၾကီး
ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစုအေငြ႕ပ်ံ
ကားေတြစီ အျမန္သုတ္ေျခတင္ၾကေလၿပီ။)
ေရွ႕မွာ ေနာင္မွာ အရင္ကတည္းက
အတိအက်၊ ဟုတ္ရဲ႕လားကြ သံေဝဂ

၂၀၀၆
လူဆန္း
ေရးသူ လူဆန္း
၂၀၀၈၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။