> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေန

Jul 1, 2009

ေန

အေရွ႕ကအန္ထုတ္လိုက္
အေနာက္က မ်ိဳခ်လိုက္နဲ႔
သူ႔ခမ်ာ
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုေတာင္ ေရာက္ခဲ့

ေဇာ္ယုေအာင္
နာတာရွည္ရဲတိုက္။ ၂၀၀၂၊ ႏိုဝင္ဘာ။