> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လ

Jul 1, 2009

သြားရည္တျမားျမားနဲ႔
ဝက္ဝံတစ္ေကာင္ဟာ
ေကာင္းကင္ကိုေမာ့ၾကည့္…
ခမ်ာ…
တက္မဖြတ္ႏိုင္ရွာဘူး
ညပင္အိုေပၚကပ်ားအုံ

ေဇာ္ယုေအာင္
နာတာရွည္ရဲတိုက္။ ၂၀၀၂၊ ႏိုဝင္ဘာ။