> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ျမစ္ကမ္းေပၚမွာ

Jul 1, 2009

ျမစ္ကမ္းေပၚမွာ

သိကၡာအိမ္ဟာ
ဓနိမိုး ထရံကာ
မဟုတ္ပါ။

သစၥာလမ္းဟာ
ျမစ္ကမ္းပါးေပၚ
မတည္ပါ။

ေမတၱာစမ္းဟာ
မိုးလြန္ေသာ္လည္း
မခန္းပါ။

ဒါေပမယ့္
ဘဝဟာ
ျမစ္ကမ္းေပၚက
တဲအိုေလးတစ္လုံးသာ။


ေဇာ္ယုေအာင္
နာတာရွည္ရဲတိုက္။ ၂၀၀၂၊ ႏိုဝင္ဘာ။