> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ချစ်သောသံသရာ

Nov 16, 2013

ချစ်သောသံသရာ

လူသားထက် အိမ်သည် ကြီးမား
အိမ်ထက် မြစ်သည် ကြီးမား
မြစ်ထက် ပင်လယ်သည် ကြီးမား
ပင်လယ်ထက် စကြဝဠာသည် ကြီးမား
စကြဝဠာထက် ဒုက္ခသည် ကြီးမား
ဒုက္ခထက် လူသားသည် ကြီးမား ။

သုခမိန်လှိုင်
CD..1 - ဂျွန်လင်နွန် မဆိုခဲ့သော သီချင်းများ  (၂၀၀၃)
ဘဏ်ဓားပြ၊ ကျော်မွှေးစာပေ၊ ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃။