> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ချစ်သောချစ်သူ

Nov 21, 2013

ချစ်သောချစ်သူ

ငါ့ကိုစိတ်မနှံ့ဘူးပြောရင်
မငြင်းချင် ။
ကမ္ဘာကြီးကိုမြင်းပေါ်တင်
ရေကြည်ရာမြက်နုရာခေါ်သွားချင် ။

သုခမိန်လှိုင်
CD..1 - ဂျွန်လင်နွန် မဆိုခဲ့သော သီချင်းများ  (၂၀၀၃)
ဘဏ်ဓားပြ၊ ကျော်မွှေးစာပေ၊ ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃။