> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အနီရောင် အော်ပရာ

Nov 26, 2013

အနီရောင် အော်ပရာ

ဒိုင်း. . . ဂန္ဒီ
ဒိုင်း. . . ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဒိုင်း. . . ကနေဒီ
ဒိုင်း. . . မာတင်လူသာကင်း
ဒိုင်း. . . ဂျွန်လင်နွန်
ဒိုင်း. . . အန္ဒီရာဂန္ဒီ
ဒိုင်း. . . ရာဂျစ်ဂန္ဒီ
ဒိုင်း. . . ဒိုင်း. . . ဒိုင်း. . . ဒိုင်း. . .

သုခမိန်လှိုင်
CD..2 - ဂျွန်လင်နွန် မဆိုခဲ့သော သီချင်းများ  [(၂၀၀၃)
ဘဏ်ဓားပြ၊ ကျော်မွှေးစာပေ၊ ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃။